Informacija

 

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

Kalno g. 34, Pasvalys,  LT - 39121 

Dir. tel./fakso numeris (8 451) 34352

Raštinė (8 451) 34213

El. paštas levensm@pasvalys.lt

Mus rasite:

https://www.facebook.com/pasvaliolevenspagrindine.mokykla

 

Siūlome darbą 

 

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyriuje

reikalingas priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas.

 

 

Nemokamas KET testas

 

http://www.teises.lt/nemokamas-ket-testas.html

 

www.ketbilietai.lt

 

 

 

Paieška

Lankytojų skaitiklis

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien400
mod_vvisit_counterVakar713
mod_vvisit_counterŠią savaitę3836
mod_vvisit_counterPraėjusią savaitę5488
mod_vvisit_counterŠį mėnesį19031
mod_vvisit_counterPraėjusį mėnesį24823
mod_vvisit_counterIš viso214668

Prisijungę: 13
Jūsų IP: 54.224.184.33
,
Šiandien: Sep 23, 2017

Apklausa

Kaip vertinate šią svetainę?
 

Iškilmingas Vasario 16-sios paminėjimas

 

1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktas pasirašytas Vilniuje , Lietuvos tarybos skelbė, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių , kada nors buvusių su kitomis tautomis. Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26. Šiuo metu čia veikia Signatarų namų muziejus – Lietuvos nacionalinio muziejaus filialas. Tai buvo didelio džiaugsmo ir vilties ženklas liudijęs, kad Lietuva keliasi naujam gyvenimui.

 Šiais metais visa mūsų Lietuva, taip pat ir užsienio lietuviai švenčia šios iškilios datos 99 – jį gimtadienį , o kitais metais iškilmingai bus paminėtas mūsų valstybės atkūrimo 100-tis.

 Minint svarbią valstybinę datą, kiekvienas lietuvis ieško įvarių prasmingų būdų kaip ją įprasminti savo gyvenime, savo darbuose bei savo širdyse. Juk vasario  16-oji tai sukaktis, kuriai paminėti neužtenka vienos valandos, vienos dienos , vieno renginio ar vieno minėjimo , kad ji pažadintų meilę Tėvynei, meilę jos istorijai bei kiekvienam lietuviui. Tad su kolege mokyklos psichologe Vilma Gaigalaite nutarėme šiai šventei ruoštis prieš kelias savaites. Savo sprendimą draugiškai bei kūrybiškai aptarėme kartu su 7 b klasės mokiniais. Bendrus ketinimus dėl Vasario 16-osios paminėjimo , integruotos pamokos vedimo , pateikėme mokyklos adminstraicijai - mokyklos vasario mėnesio renginių planui.

Mokiniams buvo paskirta išankstinė užduotis. Namuose jie turėjo parašyti rašinėlius , skirtus Lietuvai. Šia tema buvo organizuota mokinių ir mokytojų darbų paroda, papuoštas kabinetas.  

O šventinės savaitės pradžia tapo integruota istorijos – psichologijos pamoka ,, Lietuva ir aš ‘‘. Pamokos pradžioje vaizdo medžiaga buvo pateiktos skaidrės, kuriose atsispindėjo priežastys , paskatinusios lietuvių tautai žengti link Nepriklausomybės Akto paskelbimo. Vaizdo medžiagoje taip pat buvo pateikti faktai apie lietuvių veiklą dėl  nepriklausomybės valstybingumo atkūrimo. Pirmojo pasaulinio karo metais ( 1914 – 1918 m. ) pačioje Lietuvoje bei už jos ribų. Skaidrėse buvo pateikti faktai , kurie teigė , kad ypač aktyvūs buvo lietuviai gyvenantys JAV. Amerikiečiai dosniai suaukojo nemažai pinigų. Jų entuaziazmas būdavo toks didelis, kad darbininkai šviesuoliai klojo sunkiai uždirbtus dolerius, moterys movėsi nuo rankų žiedus, aukojo brangenybes – Lietuvos reikalui. O kai JAV įsijungė į karą, 30000 Amerikos lietuvių įstojo savonariais į Amerikos kariuomenę, nes JAV prezidentas skelbė, jog , sąjungininkams laimėjus , bus parūpinta laisvė visoms pavergtoms tautoms. Pateiktoje vaizdo medžiagoje mokiniai taip pat galėjo susipažinti su Nepriklausomybės Akto signatarais, jų biografijomis, išsilavinmu, bei pačiu Lietuvos Nepriklausomybės aktu.

 Mokyklos psichologė Vilma Gaigalaitė pasidalino prisiminimais, kaip mokiniai, mokytojai, studentai ir dėstytojai šventė Vasario 16-ąją Vilniuje surengdami įsimintiną ir neįprastą rytmetį, kuris tapo ypatingai jautriu ir brangu jiems įvykiu: Vasario 16-ąją jie aplankė Signatarų namus ten atlikdami dainą "Lietuva brangi", vėliau vyko sveikinti negalinčius šios dienos švęsti dirbančiuosius Ozo prekybos centro darbuotojus. Mokiniai galėjo pamatyti vaizdinę medžiagą, kaip staiga netikėtai suskambusi daina "Lietuva brangi" pradžiugino Ozo prekybos centro darbuotojus ir lankytojus, kurie noriai įsijungė, dainavo kiekvieną dainų šventę palydinčią, viso pasaulio lietuvius vienijančią, patriotinius jausmus žadinančią "Lietuva brangi".

Po to mokiniai dar papildė bei papuošė tautine simbolika savo rašinėlius ir juos pristatė pamokoje piešė, karpė, spalvino trispalves širdeles, su kuriomis keliavo į senąsias Pasvalio miesto kapines kartu su Pasvalio Katalikų Moterų draugija , pasvaliečiais bei svečiais pagerbti Pasvalio Krašto savanorių žuvusių už Lietuvos Nepriklausomybę 1918–1920 m.

Po to mokiniai dar papildė bei papuošė tautine simbolika savo rašinėlius ir juos pristatė pamokoje piešė, karpė, spalvino trispalves širdeles, su kuriomis keliavo į senąsias Pasvalio miesto kapines kartu su Pasvalio Katalikų Moterų draugija , pasvaliečiais bei svečiais pagerbti Pasvalio Krašto savanorių žuvusių už Lietuvos Nepriklausomybę 1918 – 1920 m.

 7 b klasės mokinių mintys apie Vasario 16 –ają:

,, Iki 1918 m. vasario  16-osios Lietuva pergyveno okupacijas, siaubingus įvykius, privalėjo kalbėti ne savo kalba, jautėsi labai nesaugiai. Ši istorinė data , atvėrė lietuviams duris į šviesą, į kitokį gyvenimą, o svarbiausia į laisvę ir nepriklausomybę. Todėl , mano manymu Lietuvą reika branginti ir saugoti.‘‘ Adomas.

,, Vasario  16-oji – kas tai? Ką ji reiškia kiekvienam iš mūsų? Tai ne tik vėliavos iškėlimas , o

lemtinga data Lietuvai ir mums visiems. Ypač jaunai kartai. Kiekvienas lietuvis turėtų didžiuotis savo tėvyne.‘‘ Rugilė

,, Mes turime mylėti savo Tėvynę Lietuvą.“ Gustas – Antanas.

,, Lietuvą gražiausia matyti iš viršaus : taip žalia, gražu. Čia įvyko labai svarbių istorinių įvykių. Vienas iš  jų – Lietuvos valstyės atkūrimo diena. Tai įvyko 1918 m. vasario 16 d. , kai buvo pasirašytas Nepriklausomybės Atkūrimo aktas.

 

 Kartais pagalvoju, o jei būtų nepasirašę šio svarbaus dokumento, kokios piktos jėgos būtų neleidusios to padaryti. Kas būtų tada? Ar Lietuva būtų dabar laisva? Aš manau, kad taip. Juk ir Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė yra ryžtingai kalbėjusi jeigu lietuviai bus palaužti fiziškai, bet dvasioje visus amžius buvo ir bus stiprūs. ‘‘ Armida.

,,Kiekvienoje iš mūsų širdžių gyvena laisvė, kad ir koks žmogus esi , bet laisvė širdyje bus amžina.‘‘ Guoda.

,, Mes būsime visuomet pasiryžę apginti Lietuvos laisvę ir garbę.‘‘ Edvinas ir Elgijus.

7b klasės mokinių grupę bei lydinčią mokyklos psichologę Vilmą Gaigalaitę pasitiko Pasvalio Katalikės moterys, tremtiniai, Vilniaus Vyskupo teologijos mokslo dr. profesoriaus, pedagogo Antano Pranciškaus Audzijonio giminaičiai, krašto žmonės, svečiai iš Panevėžio. Renginys prasidėjo prie memoralinio paminklo iš granito Pasvalio krašto tremties ir pokario metų raudonojo teroro aukų atminimui. Sveikinimo žodį tarė LKMS Pasvalio Katalikių Skyriaus Draugijos vadovybė. Pasvalio katalikės moterys papasakojo šios istorinės datos kelią bei priminė jos svarbą to metų lietuvių tautai ir šiandieninei Lietuvai. Palinkėjo visiems dvasinės ramybės bei kiek sveikata leidžia atlikti gražių ir prasmingų darbų savo kraštui bei Tėvynei Lietuvai.

Nuskambėjo Tautiška giesmė, malda. PKMSD narė Birutė Simonaitienė perskaitė Bernardo Brazdžionio eilėraštį „Lietuvos laukai“, savo motinos Konstancijos Jankevičienės eilėraštį „Kuo mes stiprūs“ padeklamavo Onutė Striškienė iš Panevėžio rajono.

Uždegtos žvakės, pasimelsta, mokiniai padėjo pačių padarytos trispalvės širdutes ant Pasvalio krašto

savanorių žuvusių už Lietuvos Nepriklausomybę kapų. Nuskambėjo Onos Striškienės perskaitytos Adelės Danguolės Samulionienės eilės „Lemtingos datos“, skirtos Vasario 16-ajai. Aplankant kapus pagerbta kunigo Petro Lileikio (mirusio 1863–1864 metų sukilimo laikotarpyje), knygnešio Kazio Gumbelevičiaus, 1918–1920 m. gydytojo oftolmologo, pedagogo, bei politinio veikėjo Petro Avižonio tėvų, Vileišių artimųjų, kitų šio laikotarpio iškilių asmenybių, kurie ilsisi šiose kapinėse atminimas. Už visus šio mirusiojo miesto gyventojus buvo sukalbėta ,, Viešpaties Angelo malda“.  

 Renginio jungtis bei taip pat pasvaliečiams Vasario 16-osos proga mokinių įteiktos trispalvės širdelės tarsi kalbėjo:

Didžiuokimės savo Tėvyne ir kurkime Lietuvą, kurioje gerai jaustųsi kiekvienas doras lietuvis.

 

2017 – 02 - 18 Vlada Čirvinskienė Pasvalio Lėvens pagr. mokyklos istorijos mokytoja metodininkė

   

 

 

Last Updated on Saturday, 18 February 2017 23:38