Informacija

 

Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla

Kalno g. 34, Pasvalys,  LT - 39121 

Dir. tel./fakso numeris (8 451) 34352

Raštinė (8 451) 34213

El. paštas levensm@pasvalys.lt

Mus rasite:

https://www.facebook.com/pasvaliolevenspagrindine.mokykla

 

Siūlome darbą 

 

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyriuje

reikalingas priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogas.

 

 

Nemokamas KET testas

 

http://www.teises.lt/nemokamas-ket-testas.html

 

www.ketbilietai.lt

 

 

 

Paieška

Lankytojų skaitiklis

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien447
mod_vvisit_counterVakar713
mod_vvisit_counterŠią savaitę3883
mod_vvisit_counterPraėjusią savaitę5488
mod_vvisit_counterŠį mėnesį19078
mod_vvisit_counterPraėjusį mėnesį24823
mod_vvisit_counterIš viso214715

Prisijungę: 11
Jūsų IP: 54.198.58.62
,
Šiandien: Sep 23, 2017

Apklausa

Kaip vertinate šią svetainę?
 

PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2016–2017 METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ

UGDYMO PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos) pradinio ir pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) parengtas pagal 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų bendruosius ugdymo planus (toliau BUP), patvirtintus LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459 ir Nr. V-457 reglamentuoja mokyklos pradinio ir pagrindinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų (toliau Ugdymo programos) įgyvendinimą 2016–2017 mokslo metais.

Plano paskirtis – tikslingai, veiksmingai, kryptingai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti pradinio ir pagindinio ugdymo programas.

Ugdymo tikslas:

pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui modernioje visuomenėje.

Ugdymo uždaviniai:

·         sudaryti galimybes kiekvienam asmeniui įgyti esminių mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų ir siekti pagal savo išgales geresnių mokymosi rezultatų;

·         ypatingą dėmesį skirti mokinių vertybinių nuostatų ir pozityvaus elgesio formavimui,

žinių ir gebėjimų praktiniam naudojimui.

Ugdymo plane vartojamos sąvokos:

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinantis darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma, kuri padeda pasiekti Bendrosiose programose numatytų tikslų ir planuojamų rezultatų (kompetencijų).

Specialioji pamoka - pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta  įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumas ugdyti.

Specialiosios  pratybos -  švietimo  pagalbos  teikimo  forma  mokiniams,  turintiems  specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu.

Daugiau informacijos rasite čia...

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 26 September 2016 19:59